САПР как проблемная точка (Яков Шпунт, OSEDUCONF-2021)